Portfolio

zwangerschapsfotografie

Z W A N G E R S C H A P S F O T O G R A F I E


newbornfotografie

N E W B O R N F O T O G R A F I E


babyfotografie

B A B Y F O T O G R A F I E

kinderfotografie

K I N D E R F O T O G R A F I E


Lifestyle fotografie

L I F E S T Y L E – F O T O G R A F I E


familiefotografie

F A M I L I E F O T O G R A F I E

groepsfoto op locatie

G R O E P S F O T O – L O C A T I E


profielfotografie

P R O F I E L F O T O G R A F I E


dierenfotografie

D I E R E N F O T O G R A F I E

MyStudio fotografie is gespecialiseerd in fotografie van newborns, babies, peuters, kleuters en oudere kinderen. Ook zwangerschapsfotografie, familiefotografie, portretfotografie (ook professionele profielfoto’s) of dierenfotografie behoort tot de mogelijkheden.
MyStudio heeft een airconditioned studio aan huis.